Pārdošanas nosacījumi

Interneta veikala biolanshop.ee (turpmāk – Interneta veikals) īpašnieks ir Biolan Baltic OÜ (10053500), adrese: Mäe 17, 87001 Lavassaare, Igaunija.

Pārdošanas līguma darbības termiņš, informācija par preci un cenām

Pārdošanas nosacījumi ir spēkā, pērkot preces Interneta veikalā. Interneta veikalā pārdodamo preču cenas ir norādītas blakus precēm, un cenas ir izteiktas eiro. Informācija par preci ir norādīta Interneta veikalā tieši pie preces.

Pasūtījuma noformēšana

Preces pasūtīšanai izvēlētie izstrādājumi ir jāpievieno pirkumu grozam. Pasūtījuma noformēšanai ir jāaizpilda pieprasītie lauki un jāizvēlas piemērots preču piegādes veids. Pēc tam uz ekrāna tiks parādīts maksājuma apmērs, ko var samaksāt izmantojot bankas saiti vai citu maksājuma risinājumu. Līgums stājas spēkā pēc maksājamās summas saņemšanas Interneta veikalā norēķinu kontā. Ja pasūtītās preces piegāde nav iespējama, jo prece ir beigusies, vai cita iemesla dēļ, pircējam tiek paziņots tiklīdz iespējams un samaksātā nauda (tai skaitā preces piegādes izmaksas) tiek atgriezta nekavējoties, bet ne vēlāk kā 14 dienas pēc paziņojuma nosūtīšanas.

Piegāde

Prece tiek izsūtīta uz sekojošām valstīm: Latvija.

Ārvalsts (Latvijas teritorijā) sūtījumi parasti tiek piegādāti norādītajā galamērķī 3-7 darbadienu laikā pēc pārdošanas līguma spēkā stāšanās. Izņēmuma gadījumos pārdevējs ir tiesīgs pagarināt piegādi līdz 45 kalendāra dienām.

Atkāpšanās tiesības

Pēc pasūtījuma saņemšanas pircējs 14 dienu laikā ir tiesīgs atkāpties no Interneta veikalā noslēgtā līguma. Atteikuma tiesības nav piemērojamas, ja pircējs ir juridiskā persona. 14 dienu atteikuma tiesību izmantošanai ir aizliegts lietot pasūtīto preci jebkādā citā veidā kā lai pārliecinātos par preces būtību, īpašībām un darbību, līdzīgi kā tas ir iespējams preces testēšanai reālajā veikalā. Ja prece tika izmantota citiem mērķiem, kas atšķiras no tiem, kas nepieciešami, lai pārliecinātos par preces būtību, īpašībām un darbību, vai precei ir lietošanas vai amortizācijas pazīmes, Interneta veikals ir tiesīgs samazināt atmaksājamo summu proporcionāli preces vērtības samazinājumam. Preces atgriešanai ir jāiesniedz iesniegums par atkāpšanos no preces pirkuma un jānosūta tas uz e-pastu myyk@biolan.com 14 dienu laikā pēc preces saņemšanas. Preces atgriešanas izmaksas sedz pircējs, izņemot gadījumos, kad atgriešanas iemesls ir tas apstāklis, ka atgriežamais priekšmets neatbilst pasūtītajam (piemēram, cits vai ar defektu). Pircējam ir jāatgriež prece 14 dienu laikā pēc iesnieguma iesniegšanas vai jāiesniedz pierādījums, ka viņš ir nodevis preci pārvadātājam minētā perioda ietvaros. Saņemot atgriežamo preci, Interneta veikals nekavējoties, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc iesnieguma par atkāpšanos saņemšanas, atgriež pircējam visas saskaņā ar līgumu no pircēja saņemtās summas. Interneta veikals var atteikt izmaksāt atmaksājamās summas līdz lietas, kas ir līguma priekšmets, saņemšanai vai līdz pircējs iesniegs pierādījumus, ka viņš ir nosūtījis priekšmetu, – atkarībā no tā, kas iestājas agrāk. Ja pircējs ir skaidri izvēlējies piegādes veidu, kas atšķiras no lētākā Interneta veikalā piedāvātā standarta lietas piegādes veida, Interneta veikalam nav jāsedz patērētājam izmaksas, kas pārsniedz izmaksas, kas saistītas ar parasto piegādes veidu. Interneta veikals ir tiesīgs atteikties no pārdošanas darījuma un pieprasīt pircējam atgriezt preci, ja Interneta veikalā ir kļūdaini norādīta cena, kas ir ievērojami zemāka par tirgus cenu.

Pretenziju iesniegšanas tiesības

Interneta veikals ir atbildīgs par pircējam pārdotās preces neatbilstību līguma nosacījumiem vai par defektu, kas ir lietas nodošanas brīdī vai parādīsies ne vēlāk kā divu gadu laikā pēc preces nodošanas pircējam. Šā termiņa pirmo sešu mēnešu laikā, skaitot no lietas nodošanas pircējam, tiek pieņemts, ka defekts jau bija lietas nodošanas brīdī. Pienākums atspēkot šo nosacījumu ir Interneta veikalam. Ja ir konstatēti trūkumi, pircējs ir tiesīgs ne vēlāk kā divu mēnešu laikā sazināties ar Interneta veikalu, nosūtot vēstuli uz e-pastu myyk@biolan.com vai zvanot pa tālruni: myyk@biolan.com +372 446 3381. Interneta veikals nav atbildīgs par defektiem, kas rodas pēc preces nodošanas pircējam. Ja Interneta veikalā nopirktai precei ir defekti, par kuriem Interneta veikals ir atbildīgs, Interneta veikals remontē vai maina defektīvo preci. Ja preci nav iespējams remontēt vai apmainīt, Interneta veikals atmaksā pircējam visas ar pārdošanas līgumu saistītās summas. Interneta veikals atbild uz patērētāja sūdzību rakstiski vai formā, kas pieļauj rakstisku atveidošanu 15 dienu laikā.

Tiešais mārketings un personas datu apstrāde

Interneta veikals izmanto pircēja ievadītos personas datus (tai skaitā vārdu, tālruņa numuru, adresi, e-pasta adresi, bankas rekvizītus) tikai pasūtījuma apstrādei un preces nosūtīšanai pircējam. Interneta veikals nodod personas datus pārvadātāja uzņēmumam, lai tas piegādātu preci. Interneta veikals sūta pircējam uz e-pastu biļetenus un piedāvājumus, tikai ja pircējs ir izrādījis vēlēšanos, ievadot mājas lapā savu e-pasta adresi, un paziņojis par savu vēlēšanos saņemt tieša biļetena vēstules. Pircējs var jebkurā laikā atteikties no uz e-pastu sūtāmajiem piedāvājumiem un biļeteniem, paziņojot par to uz mūsu e-pastu vai izpildot norādījumus, kas sniegti piedāvājumā.

Strīdu atrisināšana

Ja pircējam ir pretenzijas pret Interneta veikalu, tās ir jāsūta uz adresi myyk@biolan.com vai zvanīt pa tālruni +372 446 3381. Ja pircējs un Interneta veikals nevar atrisināt strīdu vienojoties, pircējs var griezties Patērētāju strīdu komisijā. Patērētāju strīdu komisijas kompetencē ir strīdu, kas izriet no starp pircēju un Interneta veikalu noslēgtā līguma, atrisināšana. Pircēja sūdzības izskatīšana komisijā ir bezmaksas. Patērētājs var izmantot platformu, kas atrisina Eiropas Savienības patērētāju strīdus.